Tin tức trong ngày

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼’̼’̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼’̼’̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼

H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼…